Do strony głównej

Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy  
Podwyższenie Krzyża Pańskiego  
Wprowadzenie Matki Bożej do świątyni  
Boże Narodzenie  
Chrzest Pański  
Spotkanie Pańskie  
Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny  
Wejście Crystusa do Jerozolimy  
Zmartwychwstanie Pańskie - PASCHA  
Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa  
Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów  
Przemienienie Pańskie  
Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny  
   
Na podstawie broszury "Wielkie Święta Cerkiewne"
wydanej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej
Białystok 2001
 

Do strony głównej