ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA APOSTOŁÓW
PIĘĆDZIESIĄTNICA

Soszestwije Swiataho Ducha na Apostołow

Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa uważany jest też za początek Cerkwi! Chrystusowej.

Po wniebowstąpieniu Chrystusa Jego matka, apostołowie i uczniowie zbierali się w Jerozolimie na wspólną modlitwę. W dzień żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy w domu, w którym przebywali "dał się słyszeć szum, jakby uderzenie silnego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli, l ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. l napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak, jak im Duch poddawał" (Dz.Ap. 2, 2-4).

Jerozolima pełna była pielgrzymów, którzy przybyli tu ze wszystkich krańców Rzymskiego Imperium. Uwagę wszystkich skupiła grupa Galilejczyków ogarniętych proroczym duchem i zwracających się do narodu z dziwnymi słowami, wypowiadanymi w różnych językach. Nie wszyscy jednak mogli zrozumieć co to wszystko znaczy i dziwili się: "Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?" (Dz.Ap. 2, 7-8). Niektórzy, nie rozumiejąc obcych języków, naśmiewali się z Apostołów mówiąc o nich, że są pijani. Wtedy Apostoł Piotr zabrał głos i powiedział zebranym, że nadszedł czas spełnienia nadziei Izraela, "Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg przed wami uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki (...), Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili; ale Bóg Go wzbudził rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany" (Dz.Ap. 2., 22-24, 2.33).

Poruszeni do głębi Izraelici pytali Piotra i pozostałych Apostołów, co mają czynić. W odpowiedzi usłyszeli: pokutujcie za swoje grzechy i chrzcijcie się w Imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. W tym dniu przyjęło chrzest około 3000 ludzi i odtąd ciągle przybywa wyznawców Jezusa Chrystusa.

Po świątecznej Liturgii, odprawiana jest uroczysta wieczernia. W czasie wieczerni duchowny czyta specjalne modlitwy. W czasie czytania tych modlitw po raz pierwszy od Wielkanocy stajemy na kolana. Dlatego te modlitwy nazwane są "kolenoprekłonnymi".

W dniu tym także po raz pierwszy od Paschy czytamy modlitwę do Ducha Świętego - Cariu Niebiesnyj.

Tropar

Błahosłowien jesi, Christie Boże nasz, lże premudry łowcy jawlej, nisposław im Ducha Swiataho, i tiemi ułowlej wsieliennuju, Czełowiekolubcze, sława Tiebie.

Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz, Któryś rybaków uczynił mędrcami, zesłałeś im Ducha Świętego i dzięki nim cały świat pozyskałeś. Chwała Tobie Boże miłujący ludzi.