Введение во храм Пресвятой Богородицы

 

Акафист Введению во Храм Пресвятой Богородицы

 

Tropar

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает, Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Dnieś błahowolenija Bożija priedobrażenije i czełowiekow spasienija propowiedanije: w chramie Bożyi jasno Diewa jawlajetsia i Christa wsiem priedwozwieszczajet. Toj i my wieliehłasno wozopiim: radujsia, smotrienija Ziżditieliewa ispołnienije.

Dzisiaj łaski Bożej zapowiedź i zbawienia ludzi głoszenie, albowiem przyjście Panny do Świątyni Boga - przyjście Chrystusa znamionuje. Dla niej więc i my głośno zawołajmy: bądź pozdrowiona, gdyż planu Bożego jesteś wypełnieniem.

 

Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

   

Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michaluk
daj Boże pokój jego duszy.