Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш и, разрушив клятву, даде Благословение, н, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Rożdiestwo Twoje, Bohorodice Diewo, radost' wozwiesti wsiej wsielenniej: iz Tiebie bo wozsija sołnce prawdy Christos Boh nasz, i razrusziw klatwu, dadie błahosłowienije, i uprazdniw smiert', darowa nam żywot wiecznyj.

Narodzenie Twoje Bogurodzico Panno obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy - Chrystus - Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne.

 

Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы

Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

Parafia Śww App Piotra i Pawła
w Siemiatyczach

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
w Siemiatyczach


Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michaluk.