WOZNIESIENIJE HOSPODNIE

 

Wozniesienije Hospodnie

Akafist

 

Wozniesłsia jesi wo sławie, Christie Boże nasz, radost' sotworiwyj uczenikom obietowanijem Swiataho Ducha, izwieszczennym im bywszym błahosłowienijem, jako Ty jesi Syn Bożyj, Izbawitiel mira.

W chwale wstąpiłeś do nieba, Chryste Boże nasz i uczniom Twoim sprawiłeś radość obietnicą zesłania świętego Ducha; udzielonym zaś błogosławieństwem umocniłeś ich w przekonaniu, że to Ty jesteś Synem Bożym i Zbawicielem Świata.

 

Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

 

 


Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michaluk
Daj Panie Boże życie wieczne Darkowi.