Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

 

 

Radujsia, Błahodatnaja, Bohorodice Diewo, iz Tiebie bo wozsija Sołnce prawdy, Christos Boh nasz, proswieszczajaj suszczyja wo t'mie. Wiesielisia i ty, starcze prawiednyj, prijemyj wo objatija Swoboditiela dusz naszych, darujuszczaho nam woskresienije.

Bądź pozdrowiona Bogurodzico Panno, pełna łaski, albowiem z Ciebie zabłysło Słońce Prawdy - Chrystus Bóg nasz, by oświecić tych, którzy przebywają w ciemności. Ciesz się i ty starcze sprawiedliwy, który przyjąłeś w swoje objęcia Wybawiciela naszych dusz, obdarowującego nas zmartwychwstaniem.

 


Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michalukowi.