Dień Światoj Trojcy. Patidiesiatnica

 

Akafist na soszestwije Swiataho Ducha

Akafist Prieswiatoj i Żiwotworiaszczej Trojce

 

Tropar

Błahosłowien jesi, Christie Boże nasz, lże premudry łowcy jawlej, nisposław im Ducha Swiataho, i tiemi ułowlej wsieliennuju, Czełowiekolubcze, sława Tiebie.

Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz, Któryś rybaków uczynił mędrcami, zesłałeś im Ducha Świętego i dzięki nim cały świat pozyskałeś. Chwała Tobie Boże miłujący ludzi.

 

Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

   

Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michaluk.