NARODZENIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY

Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy
8/21 wrzesień

Jest to pierwsze wielkie święto rocznego cyklu świąt cerkiewnych, który rozpoczyna się 1/14 września.

O okolicznościach tego wydarzenia dowiadujemy się z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Małżeństwo Joachim i Anna nie miało dzieci. Inni Żydzi uważali, że ich bezdzietność jest karą za grzechy i poniżali ich. Oni zaś, ciągle modlili się do Boga, wierząc, że Bóg usłyszy ich modlitwy i uszczęśliwi potomstwem.

Pewnego dnia Joachim odszedł na pustynię, by tam w samotności oddać się modlitwie. Anna została w domu i opłakiwała swoją bezpłodność. Gdy zobaczyła ptasie gniazdo wypełnione pisklętami, zawołała w wielkim smutku: "Czym zawiniłam, że jestem gorsza od tych ptaków, które cieszą się ze swego potomstwa. Nawet morze jest pełne ryb i ziemia wydaje owoc w swoim czasie i wychwala Pana."

Bóg wysłuchał modlitw świętych małżonków. Annie zjawił się Anioł Pański i powiedział: "Anno! Wasze modlitwy zostały wysłuchane. Urodzisz córkę, która będzie radością wszystkich ludzi." Tę samą wieść przyniósł Anioł Joachimowi. Szczęśliwi małżonkowie dziękowali Bogu za tę łaskę i obiecali, że przyszłe dziecko ofiarują na służbę Bogu. Swą córkę nazwali Marią. Tak narodziła się Ta, przez Którą przyszedł do nas Chrystus Pan i Zbawiciel.

Ludzie świętują dni urodzin swoich krewnych i bliskich, a także dni urodzin sławnych i wybitnych ludzi. W ty m dniu przynosimy bliskiemu nam człowiekowi prezenty. A jaki prezent możemy przynieść Najświętszej Marii Pannie w dniu, w którym Cerkiew czci Jej Narodzenie? Serdeczną modlitwę, świecę, a przede wszystkim pamięć o Niej, naśladowanie Jej w naszym życiu. Naśladowanie Jej czystości, Jej pokory, miłości i cierpienia.

Preswiataja Bohorodice, spasi nas.

Tropar

Rożdiestwo Twoje, Bohorodice Diewo, radost' wozwiesti wsiej wsielenniej: iz Tiebie bo wozsija sołnce prawdy Christos Boh nasz, i razrusziw klatwu, dadie błahosłowienije, i uprazdniw smiert', darowa nam żywot wiecznyj.

Narodzenie Twoje Bogurodzico Panno obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy - Chrystus - Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne.