PODWYŻSZENIE KRZYŻA PAŃSKIEGO

Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia
14/27 wrzesień

Święto zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel - Jezus Chrystus.

Po zdjęciu ciała Chrystusa z krzyża, jego prześladowcy zakopali krzyż razem z dwoma innymi krzyżami stojącymi obok. Na tym miejscu zbudowali świątynię pogańską. Tak minęło około 300 lat. Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego - pierwszego z cesarzy, który przyjął naukę Chrystusa, do Jerozolimy przybyła matka cesarza - Helena. Postanowiła ona odnaleźć zagubiony krzyż Chrystusa. Po długich poszukiwaniach odkopane zostały krzyże, ale który z nich był krzyżem Chrystusa nie wiedziano. W tym czasie obok miejsca, gdzie odkopano krzyże, przechodziła procesja pogrzebowa. Zatrzymano ją, a po dotknięciu jednym z krzyży umarły zmartwychwstał. Po tym poznano, że jest to krzyż Chrystusa. Wokół krzyża zgromadziło się mnóstwo ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć, pokłonić się mu i ucałować. Nie było to jednak możliwe ze względu na zgromadzone tłumy. Wtedy arcybiskup Makary i cesarzowa Helena podnieśli krzyż do góry, by wszyscy mogli mu się pokłonić. Było to około 340 roku po narodzeniu Chrystusa.

Każdy prawosławny chrześcijanin zawsze nosi na sobie krzyż, który otrzymuje przy chrzcie.

Często spotykamy się z różnymi formami krzyży. Każda forma pozostaje w swojej istocie prawdziwym znakiem Krzyża Chrystusowego.

Krzyż, na którym ukrzyżowany był Jezus Chrystus, składał się z dwóch głównych belek - dłuższej pionowej i krótszej poziomej.

W Kościele prawosławnym wierni uznają wiele form krzyża. Jednym z nich jest krzyż ośmioramienny. Krzyż ten ma dwie dodatkowe poprzeczki: górną poziomą i dolną ukośną.
1. Górna, krótsza poprzeczka oznacza tabliczkę, którą Piłat rozkazał przybić nad ukrzyżowanym Chrystusem. Widniał na niej napis: "Jezus Nazareński, Król Żydowski" (Jan 19,19).
2. Dolna przedstawia podnóżek. Jej wydłużenie i ukośne położenie symbolizuje wagę sprawiedliwości: po obu stronach Chrystusa ukrzyżowani byli dwaj skazańcy. Ten, który wisiał po lewej stronie ubliżał Chrystusowi, a ten z prawej prosił Zbawiciela: "Wspomnij mnie, Panie, kiedy przyjdziesz do Królestwa Twego" (Łuk. 23,43).

Tropar

Spasi Hospodi, ludi Twoja, i błahosłowi dostojanije Twoje, pobiedy błahowiernym na soprotiwnyja daruja, i Twoje sochraniaja Krestom Twoim żytielstwo.

Zbaw Panie lud Twój i błogosław Twemu dziedzictwu; ludzi wyznających prawdziwą wiarę darz zwycięstwem nad przeciwnościami i Krzyżem Twoim obroń Twoją społeczność.