ŚWIĘTY MĘCZENNIK MŁODZIENIEC GABRIEL

Do strony głównej


W nowej, oddanej do użytku w latach 80-tych plebanii znajduje się cerkiewka pod wezwaniwm Św. Mcz. Młodzieńca Gabriela. W każdy wtorek o godzinie 17 służony jest tu akafist do Św. Gabriela - patrona dzieci i młodzieży. W tej świątyni udzielany jest również Sakrament Chrztu.

Żywot.doc       Żywot.html
Akafist.doc      transliteracja
Akafist.html      transliteracja

Do strony głównej