PAMIĄTKA DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW Poczjaów

Na długo przed urodzeniem

Kiedy zaczyna się życie?

Poczęcie zdrowego dziecka.

Czy dusza nienarodzonego niemowlęcia poznaje Chrystusa?

Ciąża i post

Kiedy post jest szkodliwy dla ciała?

Niemoralność rodziców i „Trudne” dzieci

Czym grożą nieodżałowane grzechy rodu?

Duszenie się miłości

Krzyż rodowych cierpień i stosunek do nich

Ile trzeba przecierpieć

Pokora i łagodność – lekarstwo od grzechu

O grzechu aborcji

Rady prawosławnego akuszera

 

Na podstawie broszurki z Poczajewa tłumaczył E. Marczuk