Do strony glownejDo strony glownej

Pieśń-modlitwa "U Kazanskoj Bożjej Matierii"

U Kazanskoj Bożjej Matieri

У Казанской Божьей Матери
Тихо теплются огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.

И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь-Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.

Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси.

На Кресте Твой Сын Единственный
За любовь Свою страдал,
И Его глагол таинственный
К этим битвам Русь позвал.

Мы воюем за спасение
Братьев — страждущих славян.
Мы свершим освобождение
Подъяремных русских стран.

С кем враждует Русь лучистая —
Враг и Сына Твоего.
Дай же, Дева, дай, Пречистая,
Нашей силе торжество!»

У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.

 

 

Transliteracja

U Kazanskoj Bożjej Matieri
Ticho tieplutsia ohni.
Żieny, doczieri i matieri
K Niej prichodiat w eti dni.

I cwiety k Jejo podnożiju
Stawiat s żarkoju molboj:
„Matier-Diewa, siłoj Bożijej
Ochrani uszedszych w boj.

Nad wrahom pobiedu prawuju
Daj zaszczytnikam Rusi,
Daj srazit’sia im so sławoju
I ot smierti ich spasi.

Na Kriestie Twoj Syn Jedinstwiennyj
Za lubow Swoju stradał,
I Jeho hłahoł tainstwiennyj
K etim bitwam Ruś pozwał.

My wojujem za spasienije
Brat’jew – strażduszczich sławian.
My swierszim oswobożdienije
Podjaremnych russkich stran.

S kiem wrażdujet Ruś łuczistaja –
Wrah i Syna Twojeho.
Daj że, Diewa, daj, Prieczistaja,
Naszej sile torżestwo!”

U Kazanskoj Bożjej Matieri
Diwno swietieł wiecznyj wzhlad.
Żieny, doczieri i Matieri
Pieried Niej s molboj stojat.

 

 

Tłumaczenie

Przed Kazańską Bożą Matką
Spokojnie płoną ognie.
Żony, córki i matki
Przychodzą do Niej w te dni.

I kwiaty u Jej nóg
Stawiają z gorącą modlitwą:
„Matko-Dziewico, siłą Bożą
Ochroń tych co poszli w bój.

Nad wrogiem zwycięstwo sprawiedliwe
Daj obrońcom Rusi,
Daj walczyć im ze sławą
I od śmierci ich zbaw

Na Krzyżu Twój Syn Jedyny
Za miłość Swoją cierpiał
I głos Jego tajemniczy
Na te bitwy Ruś wezwał.

My walczymy za zbawienie
Braci – cierpiących słowian.
My dokonamy wyzwolenia
Zniewolonych ruskich krajów.

Kogo nienawidzi Ruś promienna –
Ten jest wrogiem Syna Twego.
Daj więc, Panno, daj, Przeczysta,
Naszej sile triumf!”

U Kazańskiej Bożej Matki
Cudownie jasne wieczne spojrzenie.
Żony, córki i matki
Przed Nią z błaganiem stoją.