Na podstawie „Prawosławnyje czudiesa w XX wiekie” Moskwa „Trim” 1993 r.


ŁASKA BOŻA RATUJE OD ATOMOWEJ RADIACJI

Znanych jest wiele wypadków, kiedy obecność ikony w domu ratowała go od ognia. W mieście B., na przykład palił się drewniany barak. On spalił się cały, doszczętnie, oprócz kąta gdzie znajdowały się ikony. Znane są tysiące wypadków, kiedy poświęcona na molebnie woda uzdrawiała od chorób. Mnóstwo wojskowych i cywili świadczono, że modlitwa „Żywyj w pomoszczy” zachowała ich podczas wojny. Obecność świętości zawsze pomagała wierzącym - to działanie łaski Bożej.

W historii Cerkwi pojawiło się nowe działanie Bożej łaski - ratowanie od atomowej radiacji. Świadectwa o tym opublikowane są ostatnio w gazecie „Russkij Wiestnik” (Zwiastun Rosyjski (1993 r.).

W mieście Czelabińsk Kozacy każdej niedzieli uczestniczą w molebnie przed cerkwią świętego Aleksandra Newskiego. Przepiękny sobór dotychczas nie jest zwrócony Prawosławnej Cerkwi. Tymczasem nie sekret, że w Czelabińsku są najcięższe warunki radiacyjne, otwarcie zaś jeszcze jednej prawosławnej świątyni oprócz duchowego uzdrowienia miasta przyniosłoby i złagodzenie fizycznej radiacji. Wiadomo, że w Czarnobylu, gdzie wydarzył się wypadek w elektrowni atomowej, okolice prawosławnych cerkwi mniej podlegały radiacji, aniżeli cały pozostały teren.

+ + +

W Moskwie w okręgu Lefortowo przeprowadzono pomiary poziomu promieniowania gama, wychodzącego z różnych ceglanych i betonowych konstrukcji, kamiennych i asfaltowanych dróg, ze ścieżek dla pieszych w parku itd. Najmniejszy poziom promieniotwórczości, przy czym, znacznie różniący się od wszystkich pozostałych, zanotowano przy ścianach prawosławnej świątyni - soboru Piotra i Pawła na Żołnierskiej Osadzie (i to pomimo dużej grubości ścian świątyni, chociaż zwykle od masywnych ścian wskazania przyrządów są znacznie wyższe).