Na podstawie „Prawosławnyje czudiesa w XX wiekie” Moskwa „Trim” 1993 r.


POKAJANIE TERRORYSTY

(Opowiadanie Optyńskiego starca ijeroschimonacha Iosifa (Litowkina, 9 maja 1911 roku) Siergijowi Niłus 16 marca 1909 roku)

I serce cara, i tron jego, i samo jego życie - wszystko w rękach Bożych. I czyż może na tę rosyjską świętość targnąć się jaka by to nie była ludzka lichota, jakby ona się nie nazywała, jeśli tylko grzechy nasze nie przepełnią powyżej brzegów kielicha gniewu Bożego? A że on nie jest na razie jeszcze przepełniony - z tej okazji oto co tobie powiem: zaprzeszłego lata był u mnie jeden młody człowiek i kajał się w tym, że rewolucjoniści ciągnęli losy, kto ma zabić naszego monarchę i wypadło właśnie na niego. - „Wszystko - mówi - u nas było do tego przygotowane i miałem otwarty dostęp do samego monarchy. Jedna noc pozostawała do zamachu. Całą noc nie spałem i denerwowałem się, a nad ranem ledwie zdrzemnąłem się... I widzę: stoi monarcha. Rzucam się do niego, żeby go porazić... I nagle przede mną, jak błyskawica z nieba, stanął z ognistym mieczem sam archanioł Michał. W śmiertelnym strachu padłem przed nim na twarz. Ocknąłem się z przerażenia i pierwszym odjeżdżającym pociągiem uciekał precz z Petersburga i teraz chowam się od zemsty swoich wspólników. Mnie oni - mówi - znajdą, ale lepiej tysiąc najokrutniejszych śmierci, niż widok groźnego arcystratega i wieczna klątwa za pomazańca Bożego”...


Ijeroschimonach – hieroschimozakonnik: kapłan w stanie zakonnym, prowadzący życie na zasadzie złożenia wielkich ślubów zakonnych (życie anielskie)