Co powinien zapamiętać chrześcijanin

Są słowa Pisma Świętego i modlitwy, które należy znać na pamięć.

1. Modlitwa Pańska "Otcze nasz" (Mat. 6, 9 – 13; Łuk. 11, 2 – 4).

2. Podstawowe przykazania Starego Testamentu (V Moj. 6, 5; III Moj. 19,18).

3. Podstawowe przykazania ewangeliczne (Mat. 5, 3 – 12; Mat. 5, 21 – 48; Mat. 6, 1; Mat. 6, 3; Mat. 6, 6; Mat. 6, 14 – 21; Mat. 6, 24 –25; Mat. 7, 1 – 5; Mat. 23, 8 – 12; Jan. 13, 34).

4.Symbol Wiary.

5.Poranne i wieczorne modlitwy wg krótkiego modlitewnika.

6. Liczba i znaczenie sakramentów.

Sakramentów nie wolno mieszać z obrzędami. Obrzęd jest każdym zewnętrznym znakiem uwielbienia, wyrażającym naszą wiarę. Sakrament jest taką celebracją, podczas której Cerkiew wzywa Ducha Świętego i Jego łaska schodzi na wierzących. Takich sakramentów jest siedem: Chrzest, Namaszczenie, Priczaszczenije (Eucharystia), Skrucha (Spowiedź), Małżeństwo (Ślub kościelny), Jeleoswiaszczenije (Soborowanije), Stan duchowny (Święcenie kapłańskie).