Jak modlić się przy niedostatku czasu.

Jakimi słowami modlić się? Jak ma postępować ten, u kogo czy pamięci nie ma, czy kto z powodu analfabetyzmu nie nauczył się licznych modlitw, komu, wreszcie, – a bywają i takie życiowe sytuacje, – po prosu brakuje czasu, by zostać przed ikonami i przeczytać (odmówić) po kolei poranne i wieczorne modlitwy? Ten problem został rozwiązany wskazówkami wielkiego starca Serafima Sarowskiego

Liczni z odwiedzających starca obwiniali się przed nim w tym, że mało modlą się, nie odmawiają nawet zalecanych porannych i wieczornych modlitw.

Św. Serafim ustanowił dla takich ludzi następującą łatwą do wypełnienia regułę modlitewną:

"Podniósłszy się od snu, każdy chrześcijanin, powinien stanąć przed świętymi ikonami, i odmówić modlitwę "Ojcze nasz" trzykrotnie, na cześć Przenajświętszej Trójcy Świętej. Potem pieśń Bogurodzicy "Bohorodice Diewo, radujsia" także trzykrotnie. Na zakończenie Symbol Wiary "Wieruju wo jedinoho Boha" – jeden raz. Wypełniwszy taką regułę, każdy prawosławny niech zajmuje się swoimi obowiązkami, na jakie jest postawiony albo powołany. Zaś w czasie pracy w domu albo w drodze dokądkolwiek niech cicho powtarza "Hospodi Iisusie Christie pomiłuj mia hresznoho (albo hresznuju)", A jeśli otaczają jego inni, to zajmując się swoim dziełem, niech mówi umom (rozumem, w myślach) tylko "Hospodi pomiłuj" – i tak do obiadu. Zaś przed samym obiadem niech znowu czyni regułę poranną.

Po obiedzie, wykonując swoje obowiązki, każdy chrześcijanin niech odmawia również cicho: "Prieswiataja Bohorodica, spasi mia hresznaho".

Odchodząc zaś do snu, każdy chrześcijanin niech znowu odmówi poranną regułę, czyli trzykrotnie "Ojcze nasz", trzykrotnie "Bogurodzico" i jeden raz "Symbol Wiary".

Św. Serafin objaśniał, że trzymając się tej małej "reguły", można osiągnąć miarę chrześcijańskiej doskonałości, bo te trzy modlitwy są fundamentem chrześcijaństwa. Pierwsza, jako modlitwa, dana przez Samego Pana, jest wzorem wszystkich modlitw. Druga jest przyniesiona z nieba przez Archanioła na powitanie Matki Boskiej. Symbol Wiary zaś zawiera w sobie wszystkie zbawienne dogmaty chrześcijańskiej wiary.

Starzec radził także czytać modlitwę Iisusowu (Jezusową) podczas zajęcia, przy chodzeniu, nawet w pościeli i przy tym cytował słowa z listu do Rzymian: "Każdy, kto wezwie imię Pana Boga, zbawi się".

Lecz tym, którzy mają czas, starzec radził czytać Ewangelię, kanony, akatysty, psalmy.